IT-chef

Skal I outsource jeres IT, have ny telefonløsning eller har I et andet større IT-projekt i støbeskeen, som I har brug for professionel sparring omkring, hjælper vi jer gerne.

Hvis i oplever, at jeres IT opgaver kræver tid af jer i hverdagen, som I har svært ved at finde, kan I tilknytte GovernIT som IT-chef. Vi kan assistere og aflaste jer både på det strategiske og praktiske plan i det omfang, I har behov for.

Med en IT-chef fra GovernIT:

 • Kan I spare ansættelse af en fast IT-medarbejder
 • Kan I have fuld fokus på jeres kerneforretning frem for IT
 • Kan I blive aflastet af en IT-specialist med indgående branchekendskab
Rikke Bay, GovernIT

Kontakt mig,
så hjælper jeg

Rikke Bay

IT-chef i praksis

Det strategiske niveau

På det strategiske niveau får I en sparringspartner, som kan hjælpe jer med: 

 • At udarbejde IT-politikker internt i virksomheden
 • At udarbejde procedurer internt i virksomheden
 • At optimere eksisterende systemer og procedurer internt i virksomheden
 • At vurdere hvorvidt en ny teknologi giver mening i jeres virksomhed eller ej
 • At sikre at jeres valgte IT-løsninger understøtter jeres forretning bedst muligt
 • At budgettere og overvåge omkostningerne ved jeres IT-drift og IT-investeringer
 • At udarbejde en IT-sikkerhedspolitik som lever op til gældende lovkrav såsom GDPR
 • At sidde med ved møder med leverandører som jeres bisidder eller repræsentant

Det strategiske niveau

På det strategiske niveau får I en sparringspartner, som kan hjælpe jer med: 

 • At udarbejde IT-politikker internt i virksomheden
 • At udarbejde procedurer internt i virksomheden
 • At optimere eksisterende systemer og procedurer internt i virksomheden
 • At vurdere hvorvidt en ny teknologi giver mening i jeres virksomhed eller ej
 • At sikre at jeres valgte IT-løsninger understøtter jeres forretning bedst muligt
 • At budgettere og overvåge omkostningerne ved jeres IT-drift og IT-investeringer
 • At udarbejde en IT-sikkerhedspolitik som lever op til gældende lovkrav såsom GDPR
 • At sidde med ved møder med leverandører som jeres bisidder eller repræsentant

Det driftsorienterede niveau

På det driftsorienterede niveau får I en medarbejder, som kan hjælpe jer med: 

 • At skabe et overblik over den daglige IT-drift i virksomheden
 • At købe IT-udstyr og finde løsninger i hverdagen, når driften giver udfordringer
 • At holde IT-leverancer op mod virksomhedens behov og strategi
 • At sikre gode implementeringer af nye systemer og løsninger
 • At varetage den daglige kontakt med brugere internt i virksomheden
 • At få et samlet overblik over jeres IT-løsninger, systemer, programmer og licenser
 • At varetage den løbende kontakt med virksomhedens leverandører
 • At afstemme processer, forventninger og aftaler med leverandører
 • At varetage konflikthåndtering med leverandører ved utilfredsstillende samarbejde
 • At lave løbende kontrol af fakturaer fra jeres leverandører og øvrige samarbejdspartnere

Det driftsorienterede niveau

På det driftsorienterede niveau får I en medarbejder, som kan hjælpe jer med: 

 • At skabe et overblik over den daglige IT-drift i virksomheden
 • At købe IT-udstyr og finde løsninger i hverdagen, når driften giver udfordringer
 • At holde IT-leverancer op mod virksomhedens behov og strategi
 • At sikre gode implementeringer af nye systemer og løsninger
 • At varetage den daglige kontakt med brugere internt i virksomheden
 • At få et samlet overblik over jeres IT-løsninger, systemer, programmer og licenser
 • At varetage den løbende kontakt med virksomhedens leverandører
 • At afstemme processer, forventninger og aftaler med leverandører
 • At varetage konflikthåndtering med leverandører ved utilfredsstillende samarbejde
 • At lave løbende kontrol af fakturaer fra jeres leverandører og øvrige samarbejdspartnere
 • En selvkørende medarbejder

  Vi medbringer selv vores eget udstyr, og I skal ikke stille hverken arbejdsbord, telefon eller andet udstyr til rådighed. Vi er fysisk hos jer i virksomheden, når der er behov for det. Ellers løser vi opgaverne på afstand, mens vi bevarer kontakten til jer via mail eller telefon
 • En faglig kompetent medarbejder

  Vi har stor erfaring fra både kunde- og leverandørsiden og er vant til at varetage dialogen både internt med virksomhedens egne brugere og eksternt med både leverandører og øvrige IT-samarbejdspartnere for vores kunder
 • En loyal medarbejder

  Vi varetager altid jeres interesser og har fokus på at finde de løsninger og optimere de steder, hvor I får mest værdi for pengene

Kontakt os, så hjælper vi dig

+45 4031 2765 eller info@governit.dk

bubble