Hjælp til IT-strategi

Få en fremtidssikret IT-strategi – og beskyt jer mod uforudsete omkostninger på IT-fronten

p

Med hjælp til IT-strategi får I et konkret redskab til at træffe de rigtige beslutninger om IT i jeres virksomhed. Både nu og fremadrettet.

Med en god IT-strategi ved I, hvordan IT skal understøtte jeres virksomhed, så I opnår mest værdi for pengene. Samtidig undgår I daglige frustrationer og uforudsete omkostninger, fordi jeres løsning ikke fungerer optimalt i forhold til jeres behov.

En god IT-strategi er jeres sikkerhed for, at:

 • I får større fokus på at skabe værdi for forretningen
 • I køber og bruger de rette IT-systemer til jeres behov
 • I udnytter teknologierne optimalt og får mest muligt ud af jeres investeringer
 • I har fokus på at nedbringe jeres omkostninger ved at omlægge og standardisere jeres IT
 • I er på forkant i forhold til jeres fremtidige behov, så I ikke spilder penge på at løse diverse IT-udfordringer

IT-strategiens vigtigste fokus

Når vi hjælper jer med at lave en ny IT-strategi, har vi fokus på, hvordan I kan optimere jeres virksomhed med IT.

Helt konkret ser vi på:

 • Hvordan I vælger de rette IT-systemer og får den rette IT-struktur i jeres virksomhed
 • Hvordan I rent økonomisk kan optimere jeres forretning ved hjælp af IT

Derfor handler en stor del af processen om at definere, hvilken type virksomhed I er, og hvor I gerne vil hen. Som resultat af denne proces finder I samtidig ud af, hvem I ikke er, og hvor I ikke vil hen. Hvilket hjælper jer med at få klarhed over, hvilken rolle IT skal spille i jeres virksomhed.

Alt sammen med det formål at sikre, at jeres IT ikke blot bliver for IT’ens skyld. Men for at styrke jeres forretning bedst mulig.

Resultat: I får nemt ved at træffe de rigtige beslutninger

Resultatet af en god IT-strategi er, at I får et effektivt redskab til at træffe de rigtige beslutninger på baggrund af. Fordi jeres IT-strategi giver klare og velfunderede rammer at navigere sikkert ud fra i den daglige styring i virksomheden.

Processen omkring en ny IT-strategi er inddelt i tre faser:

l

1. Fase

Krav, mål og fokus

\

2. Fase

Kernen i IT-strategien

3. Fase

IT-strategien i praksis

RESULTAT

En fremtidssikret IT-strategi

l

1. Fase: Krav, mål og fokus

I den indledende fase ser vi på forudsætningerne for jeres nye IT-strategi. I praksis betyder det, at vi hjælper jer med at definere, overveje og beskrive:

 • Jeres vision
  Hvad I ønsker at opnå med jeres IT-strategi?
 • Jeres forretningsmæssige mål
  Hvilke organisatoriske og forretningsmæssige mål er de vigtigste for jer at opnå. Og hvilke delmål kræver det opfyldelse af først?
 • Jeres brugerbehov
  Hvordan sikrer I, at I imødekommer jeres brugeres behov bedst muligt?
 • Jeres virksomheds arbejdsgange og processer
  Hvilke arbejdsgange og processer skal strategien understøtte i virksomheden og hjælpe med at effektivisere og optimere?
 • Jeres krav til teknologien
  Hvilke krav har I til teknologien i forhold til, hvad den skal understøtte i virksomheden?
\

2. Fase: Kernen i jeres IT-strategi

Med udgangspunkt i jeres svar fra den indledende fase har vi et solidt grundlag for at definere kernen i jeres IT-strategi.

I denne fase arbejder vi med:

 • At identificere de områder, hvor IT kan understøtte jeres vækstpotentiale
 • At definere hvilke IT-systemer og platforme som skal være rygraden i jeres digitale strategi
 • At fastsætte hvilke tekniske og organisatoriske forudsætninger det kræver for at få det fulde udbytte af IT-strategien mange år frem

3. Fase: IT-strategien i praksis

Når kernen er på plads i jeres IT-strategi, afslutter vi processen med at sikre os, at I får det fulde udbytte af jeres nye IT-strategi.

I den afsluttende fase definerer og beskriver vi jeres:

 • Nøgleindsatser
  En beskrivelse af hvilke projekter og initiativer, som skal kendetegne strategien. Så I ved hvilke indsatser, der er de vigtigste at få gennemført i strategien
 • Succeskriterier
  En definition af hvilke parametre I løbende skal måle på for at sikre jer, at I når IT-strategiens mål på både kort og lang sigt
 • Handlingsplan
  En faseopdelt opbrydning af hvilke initiativer, der skal gennemføres i hvilken rækkefølge og med brug af hvilke ressourcer undervejs
 • Governance
  En klar organisering af opgaverne i IT-strategien inklusiv en tydelig definition af, hvem der træffer hvilke beslutninger og ud fra hvilket grundlag. Samt hvor ofte IT-strategien og handlingsplanen skal opdateres, og hvem der har ansvaret for det. Så I sikrer, at I får en levende IT-strategi, der skaber resultater og er en værdifuld hjælp i hverdagen

GovernIT som rådgivnings- og sparringspartner på jeres IT-strategi

Vælger I at inddrage GovernIT i arbejdet med jeres nye IT-strategi, får I:

T

Grundighed

Vi sætter os grundigt ind i jeres virksomheds behov, arbejdsgange og processer, så vi har en klar forståelse af, hvad det er vigtigt, at en IT-strategi indeholder i netop jeres virksomhed for at skabe de ønskede resultater

Tryghed

Vi er jeres sikkerhed for, at IT-strategien rummer de essentielle overvejelser, der er grundlaget for at kunne træffe gode og økonomisk ansvarlige beslutninger i hverdagen

Værdi for pengene

En IT-strategi må for alt i verden ikke kun eksistere på et teoretisk plan, hvor den ikke tilfører reel værdi i virksomheden. Derfor hjælper vi jer med at sikre, at jeres IT-strategi bliver integreret i jeres virksomhed på en måde, hvor den dagligt tilfører værdi både for ledelse, medarbejdere og forretningen som helhed

Har I brug for en ny IT-strategi?

Send os en mail på info@governit.dk eller ring til os på 40 31 27 65 for en uforpligtende samtale om jeres ny IT-strategi. Hvis vi vurderer, at vi kan hjælpe jer, aftaler vi et indledende møde – selvfølgelig på vores regning. Vi siger kun ja til opgaver, vi kan stå inden for.

Andre vi har hjulpet med IT-strategi