Hjælp til valg af IT-løsning

Vælg den rigtige IT-løsning til jeres behov – og få tryghed, stabilitet og forudsigelighed i hverdagen

p

Hjælp til valg af IT-løsning er en ydelse til jer, der ønsker professionel sparring i processen omkring at udvælge den helt rigtige IT-løsning og leverandør til jeres behov

Skal I outsource jeres IT, have ny telefonløsning eller har I et andet større IT-projekt i støbeskeen, som I har brug for professionel sparring omkring, hjælper vi jer gerne.

Vi guider jer trygt gennem processen og sikrer, at:

 • I får en løsning, som passer til jeres behov både nu og i fremtiden
 • I får et leverandørsamarbejde med tryghed, samarbejdsvilje og samme værdier som jer
 • I får økonomisk værdi i form af, at kvalitet og service svarer til jeres investering og behov

Resultat: I kan koncentrere jer om jeres kerneforretning

Resultatet af et grundigt forarbejde betyder, at I er klædt godt på til at træffe et sikkert valg af både løsning og leverandør. Fremadrettet kan I dermed trygt rette al fokus mod jeres kerneforretning med vished om, at jeres IT understøtter jeres forretning på bedst mulig vis.

Processen omkring valg af ny IT-løsning er inddelt i fire faser:

l

1. Fase

Krav, behov og ønsker

2. Fase

Udvælgelsesfasen

3. Fase

Beslutningsfasen

4. Fase

Implementeringsfasen

l

1. Fase: Krav, behov og ønsker til en ny løsning

I den indledende fase mødes vi og definerer jeres behov, krav og ønsker til en ny løsning. Denne fase er utrolig vigtig, da den lægger grundstenene for, at I får netop den løsning, som I har behov for. Hverken mere eller mindre. Derfor er det en meget konkret og detaljeret fase, hvor vi tager afsæt i:

 • Hvordan jeres eksisterende løsning fungerer:
  – Hvad fungerer godt i jeres nuværende løsning
  – Hvad fungerer mindre godt i jeres nuværende løsning
  – Hvilke nye behov og krav har I fået, som jeres nuværende løsning ikke tilgodeser
 • Hvordan jeres arbejdsprocesser fungerer i virksomheden, og hvilke krav det stiller til en ny løsning
 • Hvad der er vigtigt for jer i et leverandørsamarbejde, for at jeres hverdag fungerer optimalt

Dette grundige forarbejde leder videre til næste fase, som er udvælgelsesfasen.

2. Fase: Udvælgelsesfasen

I denne fase er målet at indsnævre feltet af relevante leverandører, der kan levere en løsning, som lever op til jeres behov, krav og ønsker. I praksis betyder det, at:

 • Vi afsøger markedet af relevante leverandører og får udarbejdet et tilbud af de 2-3 leverandører, som har den bedste løsning i forhold til jeres behov
 • Vi sætter os sammen med jer og gennemgår hvert tilbud for sig i forhold til:
  – Hvad I får i det enkelte tilbud
  – Hvilken service I kan forvente af leverandøren ved implementering

– Hvilken service I kan forvente af leverandøren ved den efterfølgende drift
– Hvilke økonomiske aspekter hvert tilbud dækker over

3. Fase: Beslutningsfasen

I denne del af processen er det tid til at møde de udvalgte leverandører og finde frem til den løsning og leverandør, som passer bedst til jer.

Helt konkret betyder det, at:

 • Vi sætter et møde op med de udvalgte leverandører, hvilket giver jer mulighed for:
  – At spørge ind til det enkelte tilbud og løsning
  – At mærke om I har personlig kemi med leverandørerne og føler tryghed ved dem
  – At finde den leverandør I har størst tillid til og deler værdier med
 • I træffer den endelige beslutning om valg af løsning og leverandør

4. Fase: Implementeringsfasen

I implementeringsfasen er det vigtigste formål selvfølgelig at få skabt en så gnidningsfri og god implementering af den nye løsning som mulig. Derfor handler denne fase om:

 • At få lavet klare aftaler omkring implementeringsfasens forløb
 • At få lavet klare aftaler omkring, hvad der er leverandørens rolle i implementeringen
 • At få lavet klare aftaler om, hvad der er jeres rolle i implementeringen
 • At få implementeret løsningen så nemt og problemfrit som mulig

I har desuden vores garanti for, at vi ikke slipper jer, før jeres nye løsning er fuld implementeret og fungerer tilfredsstillende.

GovernIT som rådgivnings- og sparringspartner

Vælger I GovernIT til at guide jer sikkert gennem processen til valg af en ny IT-løsning, får I:

w

En uvildig samarbejdspartner

Vi er uvildige rådgivere og får ikke betaling for at anbefale bestemte leverandører eller IT-løsninger. Derfor har I vores garanti for, at vi udelukkende varetager jeres interesser gennem processen

p

En kompetent rådgiver

Vi har stor erfaring fra både kunde- og leverandørsiden. Derfor ved vi, hvilke faldgruber det er vigtigt at styre uden om for at sikre et godt og succesfuld resultat ved valg af en ny IT-løsning

En klar plan

Vi guider jer sikkert gennem forløbet og sikrer, at I hele tiden ved, hvad næste skridt er i processen, samt hvad jeres rolle er

Har I brug for hjælp til udbudsmateriale?

Send os en mail på info@governit.dk eller ring til os på 40 31 27 65 for en uforpligtende samtale om jeres udbudsmateriale. Hvis vi vurderer, at vi kan hjælpe jer, aftaler vi et indledende møde – selvfølgelig på vores regning. Vi siger kun ja til opgaver, vi kan stå inden for.

Andre kunder vi har hjulpet som rådgivere og sparringspartnere