IT-chef

Få løst jeres IT opgaver – uden at ansætte en fast medarbejder

p

IT-chef er en ydelse til jer, der har brug for at få løst IT opgaver i hverdagen, men ikke ønsker at ansætte en fast medarbejder

Skal I outsource jeres IT, have ny telefonløsning eller har I et andet større IT-projekt i støbeskeen, som I har brug for professionel sparring omkring, hjælper vi jer gerne.

Oplever I, at jeres IT opgaver kræver tid af jer i hverdagen, som I har svært ved at finde, kan I tilknytte GovernIT som IT-chef. Vi kan assistere og aflaste jer både på det strategiske og praktiske plan i det omfang, I har behov for.

Med en IT-chef fra GovernIT:

 • Kan I spare ansættelse af en fast IT-medarbejder
 • Kan I have fuld fokus på jeres kerneforretning frem for IT
 • Kan I blive aflastet af en IT-specialist med indgående branchekendskab

IT-chef i praksis

Tilknytter I os som IT-chef gennem en kortere eller længere periode, får I en strategisk og driftsorienteret medarbejder i én og samme person. Ledelsen får en sparringspartner med indblik og erfaring fra både kunde- og leverandørsiden. Mens medarbejderne får støtte og vejledning fra en person, som taler i øjenhøjde.

Det strategiske niveau

På det strategiske niveau får I en sparringspartner, som kan hjælpe jer med:

 • At udarbejde IT-politikker internt i virksomheden
 • At udarbejde procedurer internt i virksomheden
 • At optimere eksisterende systemer og procedurer internt i virksomheden
 • At vurdere hvorvidt en ny teknologi giver mening i jeres virksomhed eller ej
 • At sikre at jeres valgte IT-løsninger understøtter jeres forretning bedst muligt
 • At budgettere og overvåge omkostningerne ved jeres IT-drift og IT-investeringer
 • At udarbejde en IT-sikkerhedspolitik som lever op til gældende lovkrav såsom GDPR
 • At sidde med ved møder med leverandører som jeres bisidder eller repræsentant

Det driftsorienterede niveau

På det driftsorienterede niveau får I en medarbejder, som kan hjælpe jer med:

 • At skabe et overblik over den daglige IT-drift i virksomheden
 • At købe IT-udstyr og finde løsninger i hverdagen, når driften giver udfordringer
 • At holde IT-leverancer op mod virksomhedens behov og strategi
 • At sikre gode implementeringer af nye systemer og løsninger
 • At varetage den daglige kontakt med brugere internt i virksomheden
 • At få et samlet overblik over jeres IT-løsninger, systemer, programmer og licenser
 • At varetage den løbende kontakt med virksomhedens leverandører
 • At afstemme processer, forventninger og aftaler med leverandører
 • At varetage konflikthåndtering med leverandører ved utilfredsstillende samarbejde
 • At lave løbende kontrol af fakturaer fra jeres leverandører og øvrige samarbejdspartnere

GovernIT som jeres IT-chef

Vælger I at tilknytte GovernIT som IT-chef, får I:

En selvkørende medarbejder

Vi medbringer selv vores eget udstyr, og I skal ikke stille hverken arbejdsbord, telefon eller andet udstyr til rådighed. Vi er fysisk hos jer i virksomheden, når der er behov for det. Ellers løser vi opgaverne på afstand, mens vi bevarer kontakten til jer via mail eller telefon

En faglig kompetent medarbejder

Vi har stor erfaring fra både kunde- og leverandørsiden og er vant til at varetage dialogen både internt med virksomhedens egne brugere og eksternt med både leverandører og øvrige IT-samarbejdspartnere for vores kunder

En loyal medarbejder

Vi varetager altid jeres interesser og har fokus på at finde de løsninger og optimere de steder, hvor I får mest værdi for pengene

Har I brug for en IT-chef?

Send os en mail på info@governit.dk eller ring til os på 40 31 27 65 for en uforpligtende samtale om jeres behov. Hvis vi vurderer, at vi kan hjælpe jer, aftaler vi et indledende møde – selvfølgelig på vores regning. Vi siger kun ja til opgaver, vi kan stå inden for.

Andre vi har hjulpet som IT-chef