Leverandørstyring

Få hjælp til leverandørstyring – og bevar fokus på jeres kerneforretning

p

Leverandørstyring er en ydelse til jer, der ønsker at udlicitere leverandørkontakten til en IT-kyndig fagperson

Et godt samarbejde til jeres leverandører medvirker til bedre IT-løsninger og service. Men samtidig kan det være en ressourcekrævende opgave, som det kan være svært at finde tid til i hverdagen. Det kan dog koste dyrt på bundlinjen at nedprioritere leverandørstyring og desuden betyde mangelfuld levering fra leverandører, I ikke opdager.

Vi varetager gerne jeres leverandørstyring, så I er sikret:

 • At jeres IT-løsninger giver den ønskede værdi til jeres virksomhed
 • At jeres leverandører overholder de indgåede aftaler og kontrakter

Leverandørstyring i praksis

Lader I GovernIT stå for jeres leverandørstyring, bliver vi jeres primære IT-kontakt til jeres leverandører.

Som jeres leverandørstyrer har vi ansvaret for:

 • At varetage den daglige kontakt til leverandører
 • At skabe et overblik over jeres leverandører og indgåede kontrakter
 • At afholde opfølgningsmøder og faste statusmøder med leverandører
 • At opdatere og gennemgå kontrakter
 • At sikre at jeres leverandører overholder de indgåede kontrakter
 • At gennemgå fakturaer fra leverandører og sikre I betaler for det rigtige
 • At vurdere om jeres aftaler med leverandører kan optimeres, så I får mere værdi for pengene
 • At sikre at jeres leverandører overholder IT-sikkerhed og opbevarer jeres data i forhold til gældende lovgivning

Herudover har I også mulighed for at lade os varetage eller være jeres bisidder ved:

 • Ændring af kontrakter
 • Genforhandling af kontrakter
 • Konflikter eller uoverensstemmelser med leverandører
 • Kontraktgennemgang både i forhold til økonomiske, faglige og driftsmæssige aspekter

GovernIT som jeres leverandørstyrer

Vælger I at lade GovernIT varetage jeres leverandørstyring, får I:

Tryghed

Vi varetager al kontakt med jeres leverandører og rapporterer løbende til jer om status på samarbejdet. I kan derfor trygt læne jer tilbage i visheden om, at vi holder styr på jeres leverandører og inddrager jer ved behov

Z

Klarhed

Vi sikrer, at jeres leverandører leverer det til jer, som I betaler for. Så I ved, hvad I konkret får for jeres penge og undgår at betale for noget, I ikke får reel værdi ud af

Mest IT for pengene

Vi har løbende fokus på, om I kan få endnu mere værdi for pengene ved små justeringer eller optimeringer. Så I er sikret mest IT for pengene til hver en tid

Har I brug for leverandørstyring?

Send os en mail på info@governit.dk eller ring til os på 40 31 27 65 for en uforpligtende samtale om jeres behov for leverandørstyring. Hvis vi vurderer, at vi kan hjælpe jer, aftaler vi et indledende møde – selvfølgelig på vores regning. Vi siger kun ja til opgaver, vi kan stå inden for.

Andre vi har hjulpet med leverandørstyring