Glædelig jul og godt nytår

Glædelig jul og godt nytår

Julen venter lige om hjørnet, og derfor vil vi gerne ønske alle en rigtig glædelig jul og et godt og lykkebringende nytår.

Julen venter lige om hjørnet, og derfor vil vi gerne ønske alle en rigtig glædelig jul og et godt og lykkebringende nytår.

I GovernIT kan vi se tilbage på et år, der har budt på nye og spændende opgaver, gode kunderelationer, inspirerende samarbejder og en tur til USA.

Gennem året har vi hjulpet flere af vores kunder med udbudsprocesser. Vores opgave i denne sammenhæng er at sikre, at vores kunder vælger den helt rigtige leverandør, og den løsning der understøtter forretningens mål. Vi er ofte med hele vejen gennem udbudsprocessen, helt fra intern afklaring i virksomheden, udarbejdning af udbudsmateriale og efterfølgende leverandørgennemgang og udvælgelse – hele vejen som sparringspartnere og uafhængige rådgivere for vores kunder. Vi vil gerne benytte lejligheden til at sige tak til vores kunder for den store tillid, I har vist os gennem året. Vi møder en stor åbenhed og velvilje fra jeres side, som betyder, at vi får optimale betingelser for at kunne yde en god og konstruktiv rådgivning.

Vi oplever, at der er kommet et større fokus på vigtigheden af at have et solidt IT-fundament ude i virksomhederne. Det er en positiv udvikling, for med valg af den rigtige løsning, det rigtige system og den rigtige leverandør, skabes der grobund for, at IT bliver en aktiv medspiller i virksomheden. Både i forhold til at understøtte medarbejderne og ledelsen i det daglige arbejde, samt i forhold til at indfri virksomhedens mål. Vi glæder os til at hjælpe endnu flere virksomheder med at styrke deres IT-fundament i det nye år.

Året har også budt på en udlandstur til Orlando i USA, hvor Rikke deltog i Ignite konferencen. Konferencen var yderst relevant for os, da alle vores kunder bruger Microsoft produkter i større eller mindre omfang. Det er vigtigt for os at følge udviklingen, så vi er klædt bedst muligt på til at kunne rådgive vores kunder. Ikke mindst i forhold til alle mulighederne i Office 365.

Det var en stor oplevelse at deltage i konferencen, som bød på enorme mængder viden, energi og entusiasme blandt både deltagere, udstillere og de yderst kompetente oplægsholdere. Derfor kom der ikke kun en masse nye oplevelser med hjem i bagagen, men også et stort fagligt udbytte, vi kan drage nytte af i samarbejdet med vores kunder.

Hjemmefra var der planlagt en hel del sessioner om Microsoft Teams. De omhandlede alt fra, hvordan man kommer fra Skype til Teams, hvordan det fungerer mellem de to og til, hvordan man implementerer med succes. Hvilket netop var et af de hotte emner: Adoption.

Microsoft har altid leveret tekniske løsninger, og tidligere var det meget op til virksomhederne selv at forstå og implementere de nye løsninger. Men Microsoft har nu fået stor fokus på at hjælpe virksomhederne med at tage de nye muligheder i brug og gøre det på en måde, så det bliver en succes. I den forbindelse er der frigivet en SharePoint-baseret løsning, kaldet Learning Pathways, der skal understøtte brugernes læring, så det ikke er op til hver virksomhed at fremstille træningsmateriale. Man kan i Learning Pathway følge standard træningsmateriale fra Microsoft samt tilføje eget virksomhedsspecifikt materiale.

Til februar bliver der afholdt Microsoft Ignite The Tour i København, som vi glæder os til at deltage i. Det er en 2-dags konference med highlights fra Ignite 2019.

Derudover er vi repræsenteret i netværket Office 365 Brugergruppen, hvor vi deler erfaringer med andre brugere af Office 365 produkterne. Det er en god mulighed for at følge med i den agile verden, vi som uafhængige IT-rådgivere er en del af. Vi skal hele tiden være i stand til at guide vores kunder i den rigtige retning og sparre omkring strategier og retninger, så IT understøtter forretningens mål.

Nu ser vi frem til en velfortjent juleferie med vores familier, inden vi tager hul på 2020. Vi har netop indgået aftale om en større opgave, som vi glæder os til at møde ind til og tage hul på i starten af januar.

Tak for året der er gået.

Vi ser frem til et fortsat godt samarbejde i det nye år.

Med ønsket om en glædelig jul og et godt nytår.

Rikke & Michael

bubble