Vi styrer IT-leverancerne for stor kunde

Vi styrer IT-leverancerne for stor kunde

GovernIT har fået endnu en spændende opgave for en af vores trofaste kunder. Vi skal hjælpe med at styre IT-leverancerne (SDM) hos kunden de kommende måneder. Det betyder, at vi blandt andet skal sikre, at leverandørerne overholder servicemålene, sikre et godt samarbejde med kundens leverandører og at de øvrige forpligtelser i kontrakterne bliver overholdt.

Kunden lægger stor vægt på, at selv om Michael Bjørnholdt er midlertidig afløser i SDM-funktionen, så kan han være effektiv fra dag 1.

Service Delivery Management (SDM) er den funktion, der har ansvaret for, at aftalte servicemål bliver opfyldt, at de aftalte omkostninger ikke overskrides, og at kontrakternes forpligtelser bliver overholdt.

bubble